top of page

Byggingen av skolen

 

Ousmane Kabo la i løpet av 2021 ned et betydelig arbeid sammen med våre samarbeidspartnere i Tsjad for å få på plass egnet tomt, plantegninger og alle godkjenninger fra lokale og sentrale myndigheter for bygging og drift av skolen. Det lykkes å få alle godkjenninger på plass og det var tid for å fysisk realisere Ousmans store drøm, som var å bygge en skole til barna i kantonen Kokaga i Tsjad.

 

Halvbror til Ousmane, byggingeniør Mustafa Adji Kabo, kom 10. november 2021 tilbake til Mairom etter å ha jobbet sammen med Unicef for å bygge en skole helt sør i Tsjad. Mustafa var ansatt som prosjektleder for skolen i Mairom, og sammen med Ousmane jobbet de med organisering, innkjøp og byggingen.​ 

På denne siden presenterer vi en oversikt over de ulike byggetrinn frem til ferdigstillelsen av skolen. Vi vil også gjennom denne siden og vår facebookside holde dere oppdatert med videre progresjon, eventuelle endringer i planer og måloppnåelse. 

 Skolen var ferdigbygd rundt 1. juni 2022. I juli samme år ble det bygget et tilhørende overnattingsbygg med sanitæranlegg. De blir nå brukt som overnattingssted for lærere med familie.

April og mai 2023 ble det bygget tre "satelittskoler" med plass til 300 elever. Det ble også bygget tre brønner i tilknytning til disse skolene, pluss en brønn i landsbyen Ndoumabe. Les om dette på vår Facebookside. Se også kartet under.

Prosjektkart.JPG

Hovedmål - Ferdigstille skolen og starte undervisning høsten 2022.

Veien til målet:

 


Fase 1: Skolens brønn - Byggestart desember 2021 

Skolens brønn ble fullfinansiert 23.12.21 - Brønnen ble ferdigstilt 19.01.22 (Video)

Det første prosjektet som skulle realiseres var byggingen av en brønn på tomten. Innbyggerene i Mairom har aldri hatt rent vann før. Brønnen skulle bidra til at de som deltok i byggeprosjektet hadde rent vann å drikke og til matlaging. Vannet skulle også brukes i arbeidet med å lage grunnmur til skolebygningen. Brønnen vil også være essensiell når skolen er ferdigbygget, som bidragsyter til et knapphetsgode, nemlig rent vann til lokalbefolkning, ansatte og elever. Foruten å bruke vann til drikke, matlaging og det sanitære på skolen, så er planen at det skal brukes til å dyrke ulike matplanter på skoleområdet. Det som produseres på disse jordlappene vil i fremtiden forhåpentligvis gi barna læring om dyrking og være et godt supplement til elevenes kosthold. Brønnen er bygget med solcellepanel som skal bidra til å pumpe opp vann.

 

Ousmane reiste i starten av januar til Mairom og sammen med Mustafa, entrepenør og lokalbefolkningen ble brønnen ferdigstilt 19.01, 12 dager før målsetting. I forbindelse med byggingen ble det arrangert stor fest med lokalbefolkningen. Les mer om byggingen og festen (video). Byggingen av brønnen er fullfinansiert gjennom gaver fra bedrifter og mange private givere. Brønnen vil bli en viktig ren vannressurs for folk i et område der rent vann er en mangelvare.

Ona Holding AS har gitt kr. 31.500,- til brønnen.

Fase 2: Klargjøring tomt, bygging av vokterbolig/lager, vanntårn og innkjøp av utstyr og materialer - Start desember 2021

 

Mustafa hadde besiktelse av skoletomt, og sammen med lokalbefolkningen gjorde forberedende arbeid, som fjerning av trær, gress og planering. Ousmane og Mustafa satte opp liste over material og verktøy som trengtes for å komme i gang med grunnarbeidet på tomten. Våre givere kunne finansiere disse ved å gi meningsfulle julegave til venner og familie. Mange benyttet seg av dette, og det lå virtuelle murstein, spader og strømaggregater under norske juletrær i fjor. 

I denne fasen har det blitt bygget en vokterbolig for brønnen, som og vil fungere som lager i byggeperioden. Vanntårnet, Onas tårn, er ferdigstilt og koblet mot solcellepanelene som er montert på taket av vokterboligen.   

Mairom med tomt.JPG
Bilde fra Ousmane (1)_edited_edited.jpg
Bilde fra Ousmane (3)_edited_edited.jpg
272906164_242224731420646_4085013885219836052_n_edited.jpg
272956185_242225024753950_6021314316516231235_n.jpg

Det røde området er skoletomten. Tomten er førti mål stor.

Solcellepanelene blir montert på taket av vokterboligen.

Vanntanken blir montert opp på vanntårnet.

Innkjøpte materialer, utstyr/verktøy, sement og mursteiner til vokterboligen til brønnen, . 

Fase 3: - Byggestart skolebygg - Februar 2022 

 

I juni hvert år starter vanligvis regntiden i området. Før det er det tørkeperiode og det har derfor vært gunstig i denne perioden å få på plass grunnmur og selve bygget. Styret og våre samarbeidspartnere i Tsjad hadde ambisjoner om at sammen med foreldre og andre frivillige få på plass grunnmur, murt vegger, satt inn viduer og dører, og fått på plass tak før regntiden begynner. Det viste lokalbefolkningen fullt ut at de klarte.

.

I januar og februar samlet lokalbefolkningen sammen sand og stein på den motsatte side av den lokale elven, dette ble fraktet over i selvlagede kanoer og deretter fraktet med lastebil til skoleområdet. Stein og grus til skolen er dermed på plass. Det er med handkraft laget omtrent 50 hull som en del av betongsålene, ringmuren er på plass, og det planeres umiddelbart med grus. Så er det et lag med fuktsperre og armeringen kan legges utover. Så støpes gulvet. Gulvet til skolen var ferdigstøpt 26.03. Arbeidet med å bygge bygning for toalett er også igangsatt. 

Selve muringen av skolebygget var stipulert ferdig i midten av april, og som vanlig leverte lokalbefolkningen. Denne facebookoppdateringen viser byggingen fra 23. desember til 02. april.

En sveiser jobbet sammen med dugnadsgjengen og montert dører- og vinduskarmer, og montert takstoler på skolebygget, og til slutt montert takplater. Toalettbygget ble parallelt ferdigstilt.. 

 

Per 15. mai hadde prosjektet kostet ca 900 000, dette er finansiert gjennom innsamlede midler (ca 480 000) og rentefrie lån (450 000). Styret har valgt å låne disse pengene for å kunne sikre at selve skolebygget blir ferdig før regntiden setter inn.

Styret vil fortsatt ha stort fokus på å rekruttere givere, private og bedrifter, slik at vi kan tilbakebetale lån og ha penger til å gi barna et godt skoletilbud til høsten. Vi er takknemlig for alle gaver, store og små.

277672760_282633237379795_3935887716779407594_n.jpg
280634370_536025127862445_8549152410410341633_n.jpg
PSX_20220430_170504.jpg

Skolens toalettbygg under bygging. Siden det ikker er infrastruktur for toalett i området, er det gravd et hull under bygget som er tre meter dypt, seks meter langt og tre meter bredt, Det lages tre båser. Anlegget er lagt ca 70 meter fra skolebygg og brønn.

Murerarbeidet på skolebygget gikk for fullt i tre uker. To innleide murere har sammen med mange frivillige har fått på plass alle vegger. Bildet er tatt 02. april.

Takstolene har blitt malt for å beskytte mot rust. I uke 17 ble disse montert, de første ukene av mai vil bli brukt til å montere takplatene. 

PSX_20220410_064240.jpg

Sveiseren er i gang med å sveise karmer til vindu og dører.

Skjermbilde (3).jpg

En skisse av hvordan skolen ser ut. På høgre siden ser en den ferdigbygde vokterboligen og vanntårnet til brønnen. Toalettanlegget vil ligge ca 70 meter fra skolen. 

PSX_20220413_064849.jpg

Bildet er tatt 12.04. Vinduer kommer på plass og det finpusses på veggene. Dører og vinduer er senere malt.


Fase 4: - Ferdigstillelse skolebygg innvendig og utvendig - sommer 2022

Skolen fikk tett tak 21.05.22


 

I denne fasen har det ved siden av å fullføre byggingen av skole og toalettbygget, så har folket startet med å innrede bygget, og lage/kjøpe inn inventar og skoleutstyr. Dette skjer i samarbeid med Mustafa og vår rektor Ramadan. Ramadan vil i løpet av sommeren være nøkkelperson i forhold til å legge til rette for de barna som kan starte på skole. Han vil i samarbeid med styret ansette lærerkrefter lokalt, lokalbefolkningen er i gang med å montere skrivebenker og bord og undervisningsmateriale skal etterhvert kjøpes inn.

 

05. mai reiste Ousmane til Tsjad for å være med på sluttfasen i byggingen av skolen og for å bidra i forhold til den neste fasen, å få i gang produksjon av skolebenker (se video) og legge planer  med lokalbefolkningen om veien videre. 

Lørdag den 21.05 ble den siste takplaten festet på taket og skolen er nå tett!!! Nå gjenstår bare rydding, maling og annet småarbeid knyttet til bygget. Nå gjenstår å fylle skolen med inventar, skoleutstyr og ikke minst barn.

 

FOLKET I KOKAGA HAR PÅ FEM MÅNEDER KLART Å FULLFØRE DET DESIDERT STØRSTE BYGGEPROSJEKTET I OMRÅDETS HISTORIE!!!

278691468_292274726415646_2273308075292465295_n.jpg
6666666666_edited.jpg
777777777_edited.jpg

Skisse av skolen med seks klasserom og to kontor for lærere og administrasjon. I nærområdet vil det bli laget et område for ulike idrettsaktiviteter og andre aktiviteter. 

Advokat Nassar, vår juridiske rådgiver, reiser hver helg hjem fra byen Sahr for å dyrke grønsaker på sin åkerlapp. Dette er noe vi ser for oss at skolen også kan gjøre. Med rent vann fra brønnen kan elevene dyrke som læring og for å supplere til elevenes kosthold.

Skolen på den andre siden av elven er sparsommelig utstyrt. Ambisjonen vår er blant annet at elevene har pulter og stoler.

PSX_20220501_115451.jpg
23.04.jpg
13.05.jpg

Her kommer tavlene opp. Om ca fire måneder vil det skrives tall og bokstaver på denne, og ivrige barn vil for første gang i Kokagas historie ha mulighet til å lære å lese, skrive og regne på egen skole.

I Norge har vi laget tegning og en prototype av skolebenk og pult for fire elever. Planen er at vi i Norge finansierer verktøy og materialer, mens horomgjengen lager de etter tegninger.

En enhet (benk pluss pult) stipulerer vi til å koste 450, vi trenger totalt 72 enheter, som totalt koster 32 400 kroner.

Om du vil gi elever læreplass så kan du overføre på kontonummer: 1506.65.58549

Merk gaven med: Skolebenk.

Bildet er tatt 12.05. Ousmane er i Mairom og lærer opp horomgjengen å lage skolebenker og bord. Målet er at de skal lage til sammen 72 sett med skolebenker og bord før skolen starter til høsten. Det gir plass til 288 elever.

280699900_373753384807402_9094976089446910522_n.jpg
PSX_20220521_235500.jpg

Ungdommene tester det første eksemplaret med skole-benk og bord. Den 19.05 var det første klasserommet fylt med skolebenker og bord.

Det fargerike toalettbygget ble ferdigstilt i uke 21.

received_307515904907733-1.jpeg

21.05 TAKET ER TETT, MÅLET ER NÅDD, DEN GRØDERIKE REGNTIDEN KAN STARTE. 

I starten av juli 2022 ble det igangsatt bygging av et overnattingssted for elever som bur lengst unna. I dette bygget så var det planlagt at barna skulle bo sammen med noen foreldre i skoleuken. Bygget har fire rom pluss en platting foran med overbygg. Her skal det kunne være plass til opp til 50-60 barn. Rommene blir utstyrt med fleksible benker og bord som skal fungere som soveplasser på natt og til lekser og spising på dagtid. Planen var at noen av foreldrene skal være med for å passe barna og lage mat. Dette bygget blir per dags dato brukt som bolig for lærerfamilier.

Det har samtidig blitt gravd ut et hull i bakken som det har blitt murt vegger i. På toppen så har det blitt lagd en betongplatting. Det er bygget to avlukker der henholdsvis jenter og gutter kan ta morgen- og kveldsvask. 

Moustapha tegnet bygget og vaskeplassen og har vært tre korte turer ut for å se til byggearbeidet. Det er blitt brukt murstein og sand som var til overs etter byggingen av skolen, i tillegg så er det fraktet ut murstein, sement og armering på regntunge veier. En klarte nesten å komme helt frem til bygget med lastebilen, men de siste gjørmete hundre meterene måtte lokalbefolkningen bruke handkraft og esel for å frakte murstein og sement helt frem. Arbeidet har vært ledet av en ansatt murer, Mousthapa kan fortelle at lokalbefolkningen har gjennom prosjektet bygd mye kompetanse på logistikk og bygging, derfor så trengte han ikke være til stede utenom korte besøk. Dette prosjektet var ferdigstilt i slutten av juli.

I forbindelse med den store skoleåpningen 15. oktober reiste Ousmane til Mairom for å organisere festen og skolestart. I hovedstaden kjøpte han seks nye solcellepaneler pluss batteri som vil bidra til å lyse opp skolen på kveldstid og øke kapasiteten på brønnpumpen slik at flere kan få rent vann.

Byggeprosjektet har fått en lokalbefolkning til å kollektivt mobilisere og det er bygd uvurdelig kompetanse hos voksne som selv ikke har fått lov å gå på skole.

296041686_10159460571310995_2538148812843768878_n.jpg

Overnattingsbygg til skoleelever. Det skal være plass til 50-60 barn som sammen med sine foreldre i skoleukene skal kunne bo her. Bygget ligger tett til skolen og det blir tilrettelagt for lekser, matlaging og området rundt innbyr til lek og utforsking.

296197248_10159460570780995_5885610177458009917_n.jpg

På nytt er det gravd et dypt hull i bakken som det er murt platting og vegger i. Dette skal fungere som avløp for barnas vaskevann. Plattingen til høyre har to hull for avløp og er nå plassert opp på hullet. Det er bygget to avlukker, en for jenter og en for gutter. Det blir hentet vann i bøtter fra brønnen, dette vil fungere som "dusj" og kroppsvask.

2023 - "Satelittskoler" og flere brønner

Skolekretsen i Kokaga har også hatt provisoriske skoler med fire lærere og omtrent 300 1. og 2. klassinger som når de blir gamle nok skal begynne på hovedskolen i Mairom. Our Children Learning har hatt som mål at disse barna også skulle få tilgang til rent vann og et permanent skolebygg.Takket være rause gaver fra Anna Jebsens Minde stiftelse så får nå barna på disse "satelittskolene" et likeverdig tilbud som de som går på hovedskolen. Skolebyggene i landsbyene Gangoli, Balinka og Khogo ble ferdigbygget i april og mai 2023 med hjelp av en murer og lokalbefolkningens dugnad.

350123143_1083977576323333_1478893378791019443_n_edited.jpg

I forbindelse med byggingen av satelittskolene så ble det også bygget tre brønner, pluss en i landsbyen Ndoumabe. Alt finansiert av Anna Jebsens Minde Stiftelse, i tillegg til bidrag fra Grafisk Digital, Aktiv Omsorg Vest og et bursdagsselskap. I oktober 2023 ble det også bygget en brønn i Kiisinga, finansiert av M Vest Energy. Det ble også bygget en brønn i Mairom i januar 2022. Flere tusen i Kokaga har for første gang tilgang til rent helsebringende vann.

395451306_341791508528675_2083523559094929176_n.jpg

Et av skolebyggene som ble ferdigbygget i april-mai 2023. De tre skolebyggene ligger i landsbyene Gangoli, Balinka og Khogo. De ble ved hjelp av en murer og lokalbefolkningens dugnad. De er enkle og åpne bygninger, på sikt er målet å få laget skolebenker på disse skolene og. Kompetansen har lokalbefolkningen.

2024 - "Satelittskoler", påbygg og bibliotek Mairom, og flere brønner

I mars og april 2024 er det bygget to nye satelittskoler i Beyo og Gangoli. Det ble bygget tre ekstra klasserom i Mairom pluss det bygges om slik at det blir plass til syskole som senere i år og skal produsere klær som skal gi inntekter til skolen. Det ble også åpnet bibliotek som er kalt opp etter Izadine som tragisk døde julen 2023.

På vannets dag 22. mars ble det åpnet to nye brønner i landsbyene Mologuidi og  Laloumban Kohn.

Du kan lese om prosjektene og videre progresjon på vår hjemmeside og vår facebookside.

Mairoum ny hangar 2.jpg
bottom of page