Prosjektes faser

 

Ousmane Kabo la i løpet av 2021 ned et betydelig arbeid sammen med våre samarbeidspartnere i Tsjad for å få på plass egnet tomt, plantegninger og alle godkjenninger fra lokale og sentrale myndigheter for bygging og drift av skolen. Det lykkes å få alle godkjenninger på plass og det var tid for å fysisk realisere Ousmans store drøm, som er å bygge en skole til barna i kantonen Kokaga i Tsjad.

 

Halvbror til Ousmane, byggingeniør Mustafa Adji Kabo, kom 10. november 2021 tilbake til Mairom etter å ha jobbet sammen med Unicef for å bygge en skole helt sør i Tsjad. Mustafa er ansatt som prosjektleder for skolen i Mairom, og sammen med Ousmane jobbet de med innkjøp og byggingen.​ Byggingen er i ferd med å ferdigstilles mens styret jobber med å samle inn midler til bygging, inventar og drift.

På denne siden presenterer vi en oversikt over de ulike byggetrinn frem til ferdigstillelsen av skolen. Vi vil også gjennom denne siden og vår facebookside holde dere oppdatert med videre progresjon, eventuelle endringer i planer og måloppnåelse. 

 Progresjonen med byggingen er helt i sluttfasen og lokalbefolkningen lager nå skolebenker og pulter.

 

278691468_292274726415646_2273308075292465295_n.jpg

Hovedmål - Ferdigstille skolen og starte undervisning høsten 2022.

Veien til målet:

 


Fase 1: Skolens brønn - Byggestart desember 2021 

Skolens brønn ble fullfinansiert 23.12.21
Brønnen ble ferdigstilt 19.01.22 (Video)

Det første prosjektet som skulle realiseres var byggingen av en brønn på tomten. Innbyggerene i Mairom har aldri hatt rent vann før. Brønnen skal bidra til at de som deltar i byggeprosjektet har rent vann å drikke og til matlaging. Vannet skal også brukes i arbeidet med å lage grunnmur til skolebygningen. Brønnen vil også være essensiell når skolen er ferdigbygget, som bidragsyter til et knapphetsgode, nemlig rent vann til lokalbefolkning, ansatte og elever. Foruten å bruke vann til drikke, matlaging og det sanitære på skolen, så er planen at det skal brukes til å dyrke ulike matplanter på skoleområdet. Det som produseres på disse jordlappene vil i fremtiden forhåpentligvis gi barna læring om dyrking og være et godt supplement til elevenes kosthold. Brønnen er bygget med solcellepanel som skal bidra til å pumpe opp vann.

 

Ousmane reiste i starten av januar til Mairom og sammen med Mustafa, entrepenør og lokalbefolkningen ble brønnen ferdigstilt 19.01, 12 dager før målsetting. I forbindelse med byggingen ble det arrangert stor fest med lokalbefolkningen. Les mer om byggingen og festen (video). Byggingen av brønnen er fullfinansiert gjennom gaver fra bedrifter og mange private givere. Brønnen vil bli en viktig ren vannressurs for folk i et område der rent vann er en mangelvare.

Ona Holding AS har gitt kr. 31.500,- til brønnen.

Fase 2: Klargjøring tomt, bygging av vokterbolig/lager, vanntårn og innkjøp av utstyr og materialer - Start desember 2021

 

Mustafa hadde besiktelse av skoletomt, og sammen med lokalbefolkningen gjorde forberedende arbeid, som fjerning av trær, gress og planering. Ousmane og Mustafa satte opp liste over material og verktøy som trengtes for å komme i gang med grunnarbeidet på tomten. Våre givere kunne finansiere disse ved å gi meningsfulle julegave til venner og familie. Mange benyttet seg av dette, og det lå virtuelle murstein, spader og strømaggregater under norske juletrær i fjor. 

I denne fasen har det blitt bygget en vokterbolig for brønnen, som og vil fungere som lager i byggeperioden. Vanntårnet, Onas tårn, er ferdigstilt og koblet mot solcellepanelene som er montert på taket av vokterboligen.   

Mairom med tomt.JPG
Bilde fra Ousmane (1)_edited_edited.jpg
Bilde fra Ousmane (3)_edited_edited.jpg
272906164_242224731420646_4085013885219836052_n_edited.jpg
272956185_242225024753950_6021314316516231235_n.jpg

Innkjøpte materialer, utstyr/verktøy, sement og mursteiner til vokterboligen til brønnen, . 

Det røde området er skoletomten. Tomten er førti mål stor.

Solcellepanelene blir montert på taket av vokterboligen.

Vanntanken blir montert opp på vanntårnet.

Fase 3: - Byggestart skolebygg - Februar 2022 

 

I juni hvert år starter vanligvis regntiden i området. Nå er det tørkeperiode og det er derfor gunstig i denne perioden å få på plass grunnmur og selve bygget. Styret og våre samarbeidspartnere i Tsjad har ambisjoner om at sammen med foreldre og andre frivillige få på plass grunnmur, murt vegger, satt inn viduer og dører, og fått på plass tak før regntiden begynner. Per 15.05 holder de på å legge tak på skolen og toalettbygg.

.

I januar og februar samlet lokalbefolkningen sammen sand og stein på den motsatte side av den lokale elven, dette ble fraktet over i selvlagede kanoer og deretter fraktet med lastebil til skoleområdet. Stein og grus til skolen er dermed på plass. Det er med handkraft laget omtrent 50 hull som en del av betongsålene, ringmuren er på plass, og det planeres umiddelbart med grus. Så er det et lag med fuktsperre og armeringen kan legges utover. Så støpes gulvet. Gulvet til skolen var ferdigstøpt 26.03. Arbeidet med å bygge bygning for toalett er også igangsatt. 

Selve muringen av skolebygget var stipulert ferdig i midten av april, og som vanlig leverer lokalbefolkningen og per 10. april er dette arbeidet i sin sluttfase. Denne facebookoppdateringen viser byggingen fra 23. desember til 02. april.

En sveiser har sammen med dugnadsgjengen montert dører- og vinduskarmer, og montert takstoler på skolebygget, og er i sluttfasen med å montere takplater. Toalettbygget er det også bare montering av tak som gjenstår. 

 

Per nå (15. mai) har prosjektet kostet ca 900 000, dette er finansiert gjennom innsamlede midler (ca 480 000) og rentefrie lån (450 000). Styret har valgt å låne disse pengene for å kunne sikre at selve skolebygget blir ferdig før regntiden setter inn.

Styret vil fortsatt ha stort fokus på å rekruttere givere, private og bedrifter, slik at vi kan tilbakebetale lån og ha penger til å gi barna et godt skoletilbud til høsten. Vi er takknemlig for alle gaver, store og små.

277672760_282633237379795_3935887716779407594_n.jpg
280634370_536025127862445_8549152410410341633_n.jpg
PSX_20220430_170504.jpg

Skolens toalettbygg under bygging. Siden det ikker er infrastruktur for toalett i området, er det gravd et hull under bygget som er tre meter dypt, seks meter langt og tre meter bredt, Det lages tre båser. Anlegget er lagt ca 70 meter fra skolebygg og brønn.

Murerarbeidet på skolebygget gikk for fullt i tre uker. To innleide murere har sammen med mange frivillige har fått på plass alle vegger. Bildet er tatt 02. april.

Takstolene har blitt malt for å beskytte mot rust. I uke 17 ble disse montert, de første ukene av mai vil bli brukt til å montere takplatene. Vi satser på tett tak før 20. mai.

PSX_20220410_064240.jpg

Sveiseren er i gang med å sveise karmer til vindu og dører.

Skjermbilde (3).jpg

En skisse av hvordan skolen vil se ut. På høgre siden ser en den ferdigbygde vokterboligen og vanntårnet til brønnen. Toalettanlegget vil ligge ca 70 meter fra skolen. 

PSX_20220413_064849.jpg

Bildet er tatt 12.04. Vinduer kommer på plass og det finpusses på veggene. Dører og vinduer vil bli malt.

Fase 4: - Ferdigstillelse skolebygg innvendig og utvendig - sommer 2022

Vi ligger godt an til å fullføre selve skolebygget før regntiden setter inn. Vi har startet med å innrede bygget, og lage/kjøpe inn inventar og skoleutstyr. Dette skjer i samarbeid med Mustafa og vår rektor Ramadan. Ramadan vil i løpet av sommeren være nøkkelperson i forhold til å legge til rette for de barna som kan starte på skole. Han vil i samarbeid med styret ansette lærerkrefter lokalt, lokalbefolkningen er i gang med å montere skrivebenker og bord og undervisningsmateriale skal etterhvert kjøpes inn.

05. mai reiste Ousmane til Tsjad for å være med på sluttfasen i byggingen av skolen og for å bidra i forhold til den neste fasen, å få i gang produksjon av skolebenker (se video) og legge planer  med lokalbefolkningen om veien videre. 

278691468_292274726415646_2273308075292465295_n.jpg
6666666666_edited.jpg
777777777_edited.jpg

Skisse av skolen med seks klasserom og to kontor for lærere og administrasjon. I nærområdet vil det bli laget et område for ulike idrettsaktiviteter og andre aktiviteter. 

Advokat Nassar, vår juridiske rådgiver, reiser hver helg hjem fra byen Sahr for å dyrke grønsaker på sin åkerlapp. Dette er noe vi ser for oss at skolen også kan gjøre. Med rent vann fra brønnen kan elevene dyrke som læring og for å supplere til elevenes kosthold.

Skolen på den andre siden av elven er sparsommelig utstyrt. Ambisjonen vår er blant annet at elevene har pulter og stoler.

PSX_20220501_115451.jpg

Her kommer tavlene opp. Om ca fire måneder vil det skrives tall og bokstaver på denne, og ivrige barn vil for første gang i Kokagas historie ha mulighet til å lære å lese, skrive og regne på egen skole.

23.04.jpg
13.05.jpg

I Norge har vi laget tegning og en prototype av skolebenk og pult for fire elever. Planen er at vi i Norge finansierer verktøy og materialer, mens horomgjengen lager de etter tegninger.

En enhet (benk pluss pult) stipulerer vi til å koste 450, vi trenger totalt 72 enheter, som totalt koster 32 400 kroner.

Om du vil gi elever læreplass så kan du overføre på kontonummer: 1506.65.58549

Merk gaven med: Skolebenk.

Bildet er tatt 12.05. Ousmane er i Mairom og lærer opp horomgjengen å lage skolebenker og bord. Målet er at de skal lage til sammen 72 sett med skolebenker og bord før skolen starter til høsten. Det gir plass til 288 elever.

280699900_373753384807402_9094976089446910522_n.jpg

Ungdommene tester det første eksemplaret med skolebenk og bord-

280700673_421993919362679_8761865219661730560_n.jpg

16.05. Skolen har fått tak på administrasjonsbygg og to klasserom. Dører og vinduer får flotte farger. De neste dagene så vil de resternde fire klasserom få tak, da kan bare grøderike regntiden sette inn, for skolen er tett.

Fase 5: - Drift skole - høst 2022