top of page

HVEM ER VI?

Our Children Learning er en nystiftet organisasjon. Formålet har vært å bygge og drive skoler i Tsjad, i kantonen Kokaga. Skolene er bygd i et område der fortrinnsvis Tunya-folket bor. 

 

Ousmane kommer opprinnelig fra Tsjad. Hans far vokste opp i Maïrom, en liten landsby i Tsjad. Han var den første i Maïrom som fikk seg en utdannelse, og dermed også lønnet arbeid. Han så verdien av kunnskap og sørget for at Ousmane og hans søsken fikk utdannelse. Ousmane studerte i Den Sentral­afrikanske Republikk, og på grunn av den politiske situasjonen måtte han flykte. De siste 20 årene har han og konen Ursula bodd i Arna med sine barn. 

Bakgrunnen for opprettelsen av organisasjonen er at leder for styret og igangsetter, Ousmane Kabo, lenge har hatt et ønske om å gi barn og unge hos Tunya-folket mulighet til å få skolegang. Datteren Fatimé har også engasjert seg i prosjektet og er en del av styret, og hans halvbror Mustafa har vært byggeleder.

Prosjektet tar sikte på endring i livene til en svært fattig befolkning som har få muligheter til å bedre livsvilkårene sine, om de ikke får en håndsrekning. Det er opprettet kontakt med personer i lokalmiljøet som er med å drive prosjektet fremover, for å sikre lokal forankring.

 

Det er en tomt på ca. 4 mål det er blitt bygget på, brønn er boret, vokterbolig og vanntårn ble ferdigstilt i januar og februar 2022, og  skolen og toalettanlegg var ferdigstilt i månedsskiftet mai - juni. Byggeprosjektet hadde en fast ansatt, Mustafa, og han hadde ansvaret for å organisere byggingen som primært er utført på dugnad av de lokale. Skolebygget i landsbyen Mairom ble ferdigstilt mai, der det nå går over 600 elever. I september 2022 så ble Ramadan ansatt som rektor. I tillegg er det ansatt 15 lærere på skolene som startet opp 17. oktober 2022 og senere.

I april og mai 2023 ble det bygget tre satelittskolebygg i landsbyene Gangoli, Balinka og Khogo. Her går det omtrent 300 elever. Her jobber det tre lærere. I tillegg så ble det bygget brønner i landsbyene, pluss i landsbyen Ndoumabe.

Our Children Learning har mange støttespillere til prosjektet. Økonomisk støtte blir brukt til å fullfinansiere byggingen, til inventar og driften av skolen. Bedrifter som støtter oss vil kunne bli profilert på vår hjemmeside og facebookside Our children learning.

 

Tilgang på utdanning er nøkkelen til at menneskene i målområdet selv kan skape endring til det bedre for seg og sine.

Our children learning sine medarbeidere i Tsjad

IMG-20211122-WA0000.jpg

Mustafa Adji Kabo
Byggingienør. Hadde hatt det overordnete  ansvaret for byggeprosessen av skolen i Mairom. Ousmanes halvbror. Bygget skole i sørlige Tsjad sammen med Unicef .

IMG-20211121-WA0001.jpg

Ramadan Kouni Kana
Rektor

Utdannet lærer.  Er pedagogisk leder med ansvar for den daglige drift av skolen. Ramadan er rektor for over 900 elever.

IMG-20211122-WA0001.jpg

Nassar Baïna Kounangué
Advokat i Sahr
Bistår Our Children  Learning med det juridiske og nødvendige godkjenninger.

Styret til Our children learning

67256916_10156572865588087_320993194139451392_n.jpg
Preto,Askevold+&+Fehr-Siren+Preto_edited.jpg

Ousmane Kabo

Styreleder

Jobber som miljøterapeut for enslige mindreårige flyktninger.

Jarle Lysbo

Nestleder

Daglig leder for Grafisk Digital

Fatimé Kabo

Styremedlem

 

Studerer utviklingsstudier.

Kristine Breivik

Styremedlem

 

Jobber hos Universitet i Bergen

Siren Irene Preto

Styremedlem

Advokat ved Preto, Askevold & Fehr Advokatfirma

Arnstein Eide Hetle

Styremedlem

Jobber som integreringskonsulent

bottom of page