top of page

HVEM ER VI?

Our Children Learning er en nystiftet organisasjon. Formålet har vært å bygge og drive en skole i Tsjad, i kantonen Kokaga. Skolen er bygd i et område der fortrinnsvis Tunya-folket bor. 

Bakgrunnen for opprettelsen av organisasjonen er at leder for styret og igangsetter, Ousmane Kabo, kommer fra området i Tsjad der skolen skal bygges. Ousmane har lenge hatt et ønske om å gi barn og unge hos Tunya-folket mulighet til å få skolegang. Datteren Fatimé har også engasjert seg i prosjektet og er en del av styret, og hans halvbror Mustafa har vært byggeleder.

 

Prosjektet tar sikte på endring i livene til en svært fattig befolkning som har få muligheter til å bedre livsvilkårene sine, om de ikke får en håndsrekning. Det er opprettet kontakt med personer i lokalmiljøet som er med å drive prosjektet fremover, for å sikre lokal forankring.

 

Det er en tomt på ca. 4 mål det er blitt bygget på, brønn er boret, vokterbolig og vanntårn ble ferdigstilt i januar og februar, og  skolen og toalettanlegg var ferdigstilt i månedsskiftet mai - juni. I juli ble det bygget en overnattingsbolig for de som bor lengst unna. Byggeprosjektet hadde en fast ansatt, Mustafa, og han har hatt ansvaret for å organisere byggingen som primært er utført på dugnad av de lokale. I september så ble Ramadan ansatt som rektor. I tillegg er det ansatt lærerressurser som skal bidra når skolen starter opp 17. oktober.

Our Children Learning ønsker seg støttespillere til prosjektet. Økonomisk støtte vil bli brukt til å fullfinansiere byggingen, inventar og driften av skolen fra høsten 2022. Bedrifter som støtter oss vil kunne bli profilert på vår hjemmeside og facebookside Our children learning.

Our children learning sine medarbeidere i Tsjad

IMG-20211122-WA0000.jpg

Mustafa Adji Kabo
Prosjektleder
Byggingienør. Har hatt det overordnete  ansvaret for byggeprosessen. Ousmanes halvbror. Bygget skole i sørlige Tsjad sammen med Unicef .

IMG-20211121-WA0001.jpg

Ramadan Kouni Kana
Rektor
Utdannet lærer.  Er pedagogisk leder med ansvar for den daglige drift av skolen. 

IMG-20211122-WA0001.jpg

Nassar Baïna Kounangué
Advokat i Sahr
Bistår Our Children  Learning med det juridiske og nødvendige godkjenninger.

Styret til Our children learning

Preto,Askevold+&+Fehr-Siren+Preto_edited.jpg
thumbnail_20220415_155520_edited.jpg

Ousmane Kabo

Styreleder

Jobber som miljøterapeut for enslige mindreårige flyktninger.

Jarle Lysbo

Nestleder

Daglig leder for Grafisk Digital

Fatimé Kabo

Styremedlem

 

Studerer utviklingsstudier.

Arnstein Eide Hetle

Styremedlem

Jobber som integreringskonsulent

Siren Irene Preto

Styremedlem

Advokat ved Preto, Askevold & Fehr Advokatfirma

Ruben Håland Dalseide

Styremedlem Vara

Jobber som

miljøterapeut.

 

Tilgang på utdanning er nøkkelen til at menneskene i målområdet selv kan skape endring til det bedre, for seg og sine.

bottom of page