HVEM ER VI?

Our Children Learning er en nystiftet organisasjon. Formålet har vært å bygge og drive en skole i Tsjad, i kantonen Kokaga. Skolen er bygd i et område der fortrinnsvis Tunya-folket bor. 

Bakgrunnen for opprettelsen av organisasjonen er at leder for styret og igangsetter, Ousmane Kabo, kommer fra området i Tsjad der skolen skal bygges. Ousmane har lenge hatt et ønske om å gi barn og unge hos Tunya-folket mulighet til å få skolegang. Datteren Fatimé har også engasjert seg i prosjektet og er en del av styret, og hans halvbror Mustafa har vært byggeleder.

 

Prosjektet tar sikte på endring i livene til en svært fattig befolkning som har få muligheter til å bedre livsvilkårene sine, om de ikke får en håndsrekning. Det er opprettet kontakt med personer i lokalmiljøet som er med å drive prosjektet fremover, for å sikre lokal forankring.

 

Det er en tomt på ca. 4 mål det er blitt bygget på, brønn er boret, vokterbolig og vanntårn er ferdigstilt, og byggingen av skolen og toalettanlegg er i sluttfasen. Prosjektet har en fast ansatt, Mustafa, og det som er ferdigstilt er primært utført på dugnad av de lokale. I tillegg er det lærerressurser der som kan bidra så snart skolen står ferdig.

Our Children Learning ønsker seg støttespillere til prosjektet. Økonomisk støtte vil bli brukt til å fullfinansiere byggingen, inventar og driften av skolen fra høsten 2022. Bedrifter som støtter oss vil kunne bli profilert på vår hjemmeside og facebookside Our children learning.

Our children learning sine medarbeidere i Tsjad

IMG-20211122-WA0000.jpg

Mustafa Adji Kabo
Prosjektleder
Byggingienør. Har det overordnete  ansvaret for byggeprosessen. Ousmanes halvbror. Bygget skole i sørlige Tsjad sammen med Unicef .

IMG-20211121-WA0001.jpg

Ramadan Kouni Kana
Rektor
Utdannet lærer.  Vil være pedagogisk leder med ansvar for den daglige drift av skolen. 

IMG-20211122-WA0001.jpg

Nassar Baïna Kounangué
Advokat i Sahr
Bistår Our Children  Learning med det juridiske og nødvendige godkjenninger.

Styret til Our children learning

Ousmane Kabo

Styreleder

Opprinnelig fra Tsjad. Kom til Norge som flyktning i 2003. Jobber som miljøterapeut for enslige mindreårige flyktninger.

Jarle Lysbo

Nestleder

Daglig leder for Grafisk Digital

Anne Sissel Oen

Styremedlem

Jobber som miljøterapeut Øygarden kommune

thumbnail_20220415_155520_edited.jpg

Fatimé Kabo

Styremedlem

 

Avtjener førstegangs- tjeneste i Norge.

Arnstein Eide Hetle

Styremedlem

Jobber som miljøterapeut med flyktninger.

Ruben Håland Dalseide

Styremedlem Vara

Miljøterapeut

 

Tilgang på utdanning er nøkkelen til at menneskene i målområdet selv kan skape endring til det bedre, for seg og sine.