Om skolen

Visjon: Alle barn og unge mødre i området skal få tilbud om skolegang. Vi ønsker å gi dem et måltid hver dag, og de som har lengst vei til skolen, vil få skoleskyss.

 

Skolebygget i Maïrom har 5 store klasserom, en lesesal og 1 kontorfløy. I tilknytning til skolen ligger vanntårnet som gir befolkningen deres første rene vanntilgang og vokterboligen. Det er bygget et eget bygg med toaletter. I juli ble det og bygget et overnattingsbygg for barna som bor lengst unna skolen, i tilknytning til dette ble det laget et bygg for kroppsvask.

Nå når skolebygget er oppe så skal de neste månedene frem til skolestart brukes til å innrede skolen med inventar og skoleutstyr. Vår fremtidige rektor vil sammen med Ousmane og landsbybeboerene planlegge tilsettinger av personell, pensum, organisering av skoledagen og tilby skoleplasser til barna som skal starte.

Skjermbilde (3).jpg
Bilde fra Ousmane (6).jpg

Lokal forankring

Prosjektet Our Children Learning er unikt. Grunnleggeren Ousmane Kabo er selv fra Tunya-folket og sammen med sin bror Moustapha og lokalbefolningens er de iferd med å realisere det største prosjektet i Kokagas historie. 

Ousmane har nødvendig kjennskap og nødvendige kontakter i Tsjad for å kunne realisere prosjektet.  Han kjenner lærere, rektorer, advokater, bistandsarbeidere, bygningsarbeidere og ansatte i bank og nasjonal/lokal administrasjon. Han kjenner til hvordan penger skal forvaltes for å unngå at de forsvinner i korrupsjon. Men like viktig - han kjenner de som skal få mulighet til å gi barna sine en utdannelse og lokale ledere i de små landsbyene som vil sokne til skolen. Han har skaffet en tomt på 40 mål som skolen er på i Maïrom. En lokal styringsgruppe med 6 menn og 4 kvinner er opprettet som en underavdeling av Our Children Learning, og lokale ressurser er rekruttert til administrasjon, ledelse og lærerstab. Selv om Tsjad er et urolig land, har det vært rolig i dette området i 40 år. Vi vet ikke hvilke utfordringer framtiden bringer, men utdannelse er uansett viktig! 

Barna

Det er barna det handler om. Det er de som er Kokagas framtid. Det er de som skal bygge og bruke veier som kan brukes i regntiden. Det er de som skal bidra til fred i landet. Det er de som skal dyrke jorden og fiske i elven på en effektiv men likevel økologisk bærekraftig måte. Det er de som skal få oppleve at barn skal få være barn, og at voksenlivet kan vente litt lenger. Dette skal barna få lære og erfare i en trygg skole i nærheten av der de bor. 

I oktober i år vil det for første gang i Kokagas historie starte undervisning i egen skole. I sommer så har det vært gjennomført en telling av antall barn mellom 5 og 13 år i skolens målområde. Totalt så er det 845 elever i skolens nærområde. Over en 1/3 del av disse bor mer enn 10 kilometer fra skolen. Derfor er det bygget et overnattingsbygg som de eldste barna lengst unna kan overnatte i skoleukene. De yngste barna som bor lengst unna vil bli undervist på tradisjonelt vis utendørs i deres nærområdet. Planen er at lærerkrefter fra skolen skal reise rundt til disse landsbyene og gi de undervisning. Our children learning jobber også med å få på plass daglig transport til de barna som bor mellom 5 og 10 kilometer unna skolen.

Ved siden av tradisjonell klasseundervisning så er planen å bruke skolens område, landsbyen Mairom og elven til å ha uteskole. Område for lek og idrett vil kunne fungere som arenaer for gymnastikk. Vannbrønnen gir en mulighet til å dyrke opp deler av skoleområdet til lære å dyrke ulike matplanter som kan supplere kostholdet til barna. I forbindelse med byggingen av skolen så ble det kjøpt inn en del verktøy og maskiner. Mange av de voksne har fått kunnskap om nye byggematerialer og teknikker som barna kan lære, i tillegg til tradisjonell byggeteknikk. Vår rektor Ramadan har i mange år drevet en systue der en har hatt elever som har blitt skolert som skreddere, dette er kunnskap som barna kan tilegne seg på skolen.

Elven har stort potensiale til læringsarena og lek. Århundrer med båtbyggertradisjon kan læres i tillegg til kunnskap om bærekraftig fiske. På vokterboligen så ble det montert solcellepanel. Området har enorme mengder med ren uutnyttet fornybar energi gjennom solen. Barna og de voksne kan i fremtiden få kunnskap om hvordan de kan utnytte energien og skape vekst på en bærekraftig måte. 

Målet må være at barna får mulighet til å lære og på denne måten kunne utnytte områdets ressurser bærekraftig og effektivt. Det vil og kunne øke muligheten for lokalbefolkningen større for å styre utviklingen i området i ønsket retning.

bbbb.jpg
20220519_110453 – Kopi_edited.jpg

                                         Rektor

Skolens rektor og pedagogiske leder vil være Ramadan Kouni Kana. Ramadan er vokst opp i Maïrom og kjenner folket og kulturen godt, han har et stort nettverk og stort engasjement i forhold til at barna skal få en utdanning. Han er utdannet lærer og har drevet en systue i hovedstaden. I september vil han og familien være flyttet til Mairom, og han vil fra da være skolens rektor. Han vil frem til skolens start ansatte lærerkrefter og organiserer skolens drift.

IMG-20211121-WA0001.jpg
278691468_292274726415646_2273308075292465295_n.jpg

Skoleprosjektet er er politisk og religiøst uavhengig. Dette er et viktig prinsipp for Our Children Learning. Skolen i Maïrom skal være for alle.