top of page

Driften av skolene

 17. oktober 2022 var det skolestart i Mairom for nesten 600 BARN

 

I midten av mai 2023 sto tre nye "satelittskoler ferdige - der går det 300 barn

For Ousmane så var det en rørende og stor opplevelse å stå på første skoledag å se forventningsfulle barn strømme inn på skoleområdet. Barn som får tilgang til en skolegang som vi her i Norge har tatt for gitt, men som barnas foreldre ikke har fått mulighet til. Det er sterkt å se barn som får utdelt tavler og kritt, at de produserer bokstaver som blir til ord og setninger, at de knekker lesekoden, og kanskje noen av de i fremtiden vil være de som skriver ned områdets historie,

kultur og språk.

Per 15.10.23 så er det rundt 600 elever som går på skolen i det nye skolebygget i Mairom. Der får barn i området lære å lese og skrive, de jobber med matematikk, de lærer å bygge bord og stoler i tre, de lærer tradisjonell bygggeskikk og de får lære handarbeid. Området rundt skolen blir utviklet til lek og idrett, og lærere, elever og foreldre har laget en kjøkkenhage som læringsarena og supplement til kostholdet.

.

Skolebygget i Maïrom har 5 store klasserom, en lesesal og 1 kontorfløy. I hver klasse går det omtrent 50 elever. I tilknytning til skolen ligger vanntårnet som gir befolkningen deres første rene vanntilgang og vokterboligen. Det er bygget et eget bygg med toaletter. I juli 2022 ble det og bygget et overnattingsbygg for barna som bor lengst unna skolen, i tilknytning til dette ble det laget et bygg for kroppsvask. Disse byggene blir nå brukt til å huse lærerfamilier som er tilflyttet. Da det viste seg at det til skolestart kom mange barn som ikke var fylt seks år enda så ble det få dager bygget et tilbygg som vil fungere som en førskole.

Skolen er blitt innredet med skolepulter laget av lokalbefolkningen, og skoleutstyr ble kjøpt inn til skolestart. Vår rektor, Ramadan, har sammen med Ousmane og landsbybeboerene planlagt tilsettinger av personell, pensum, organisering av skoledagen og tilbydd skoleplasser til barna som skal starte. Ousmane reiste i starten av oktober til Mairom, på veien kjøpte han seks nye solcellepanel som skal lyse opp skolen på kveldstid, noe som bidrar til økt strømkapasitet på skolen, og bidrar til å øke kapasiteten for å pumpe vann opp fra brønnen.

Skjermbilde (3).jpg
Bilde fra Ousmane (6).jpg
315092867_438760105100440_1813708609825411836_n.jpg
315039103_438760228433761_6768527125784416177_n.jpg

Lokal forankring

​Prosjektet Our Children Learning er unikt. Grunnleggeren Ousmane Kabo er selv fra Tunya-folket og sammen med sin bror Moustapha og lokalbefolningen har de realisert det største prosjektet i Kokagas historie. 

Ousmane har nødvendig kjennskap og nødvendige kontakter i Tsjad for å kunne realisere prosjektet.  Han kjenner lærere, rektorer, advokater, bistandsarbeidere, bygningsarbeidere og ansatte i bank og nasjonal/lokal administrasjon. Han kjenner til hvordan penger skal forvaltes for å unngå at de forsvinner i korrupsjon. Men like viktig - han kjenner de som skal få mulighet til å gi barna sine en utdannelse og lokale ledere i de små landsbyene som vil sokne til skolen. Han har skaffet en tomt på 40 mål som skolen er på i Maïrom, og med hjelp av sitt nettverk og ein formidabel dugnadsinnsats av lokalbefolkningen fått skolen bygd . En lokal styringsgruppe med 6 menn og 4 kvinner er opprettet som en underavdeling av Our Children Learning, og lokale ressurser er rekruttert til administrasjon, ledelse og lærerstab. Ramadan er ansatt som rektor og han igjen har ansatt 16 lærere og assistenter. Det er også ansatt en skolevakt som vil ha tilsyn til barna på uteområdet og se etter bygninger og inventar. I mars 2024 ble en ungdom med datakunnskaper ansatt midlertidig for å hjelpe Ramadan med registrering og dataopplæring av lærere. 

Selv om Tsjad er et urolig land, har det vært rolig i dette området i 40 år. Vi vet ikke hvilke utfordringer framtiden bringer, men utdannelse er uansett viktig! 

Barna

Det er barna det handler om. Det er de som er Kokagas framtid. Det er de som skal bygge og bruke veier som kan brukes i regntiden. Det er de som skal bidra til fred i landet. Det er de som skal dyrke jorden og fiske i elven på en effektiv men likevel økologisk bærekraftig måte. Det er de som skal få oppleve at barn skal få være barn, og at voksenlivet kan vente litt lenger. Dette skal barna få lære og erfare i en trygg skole i nærheten av der de bor. 

I oktober 2022 ble det for første gang i Kokagas historie starte undervisning i egen skole. Sommeren 2022 så ble det gjennomført en telling av antall barn mellom 5 og 13 år i skolens målområde. Totalt ble det registrert 845 elever i skolens nærområde. Over en 1/3 del av disse bor mer enn 10 kilometer fra skolen. De yngste barna som bor lengst unna vil bli undervist på tre nybygde skolebygg i deres nærområde. Per 10. februar 2024 så går det omtrent 300 elever på tre slike"satelittskoler", i landsbyene Gangoli, Bainaka og Khogo. Lokale og lærerkrefter fra hovedskolen skal gi barna undervisning, i tillegg til at skoleutstyr blir finansiert av oss i Norge. Barna får grunnleggende lese- og skriveopplæring slik at de er rustet til å følge sine jevnaldrede når de er gamle nok til å begynne på hovedskolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved siden av tradisjonell klasseundervisning så er planen å bruke skolens område, landsbyen Mairom og elven til å ha uteskole. Område for lek og idrett vil kunne fungere som arenaer for gymnastikk. Høsten 2024 ble uteområdet opparbeidet, primært på dugnad, med fotballbane, basketkurver, løpebane, område for lek med mer slik at barna kan drive med organiserte og uorganiserte aktiviteter. Om økonomien tillater det så er planen på sikt å ansette aktivitetsledere som kan sette det hele i system.

 

Vannbrønnen gir en mulighet til å dyrke opp deler av skoleområdet slik at barna kan lære å dyrke ulike matplanter som kan supplere kostholdet. I forbindelse med byggingen av skolen så ble det kjøpt inn en del verktøy og maskiner. Mange av de voksne har fått kunnskap om nye byggematerialer og teknikker som barna kan lære, i tillegg til tradisjonell byggeteknikk. Vår rektor Ramadan har i mange år drevet en systue der en har hatt elever som har blitt skolert som skreddere, dette er kunnskap som barna kan tilegne seg på skolen. Unge mødre vil også bli en prioritert gruppe på systuen, der det vil bli tilrettelagt for de små barna og mødrene får lære seg et fag.

Elven har stort potensiale til læringsarena og lek. Århundrer med båtbyggertradisjon kan læres i tillegg til kunnskap om bærekraftig fiske. På vokterboligen så ble det montert solcellepanel. Området har enorme mengder med ren uutnyttet fornybar energi gjennom solen. Barna og de voksne kan i fremtiden få kunnskap om hvordan de kan utnytte energien og skape vekst på en bærekraftig måte. 

Målet må være at barna får mulighet til å lære og på denne måten kunne utnytte områdets ressurser bærekraftig og effektivt. Det vil og kunne øke muligheten for lokalbefolkningen større for å styre utviklingen i området i ønsket retning.

Bilde fra en av dei tre satelittskolene. Elevene har fått utdelt kritt og skrivetavler. Lærerene er rekruttert lokalt og fra hovedskolen.

6666666666_edited.jpg
444_edited.jpg
314896517_438760398433744_5179049290278074_n.jpg
Kultur og tradisjon overføring-4_edited.jpg

I forbindelse med skoleåpningen så organiserte Ousmane fellesgymnastikk. Lek og idrett er en prioritert del av prosjektet. Med en fire hundre mål stor tomt så er skolen godt i gang med å utvikle gode lekeområder, og legge til rette for individuell- og lagidrett.

En jente og gutt får på skolen lære og praktisere hvordan en lager bygg på tradisjonell måte.

Advokat Nasser er prosjektet juridiske rådgiver og viktig i forhold til økonomistyring i Tsjad. Han har dyrket opp en kjøkkenhage i Mairom. Dette holder nå lærere, elever og foreldre å opparbeide på skoletomten. Barna lager gjerde rundt hagen, og her skal de lære om tradisjonelle og nye dyrkemetoder. Det blir viktig for lære om bedret matproduksjon, supplement til elevenes kosthold og kunnskap om et sut og godt kosthold.

Nær skolen ligger elven Shari. Denne blir viktig arena for lek og læring. Her lærer barna å svømme. Her lærer de å fiske og her lærer de å lage og bruke de tradisjonelle kanoene. Å ivareta bygge- og fisketradisjoner er viktig for å holde historie og kultur levende, men og fordi det også bidrar til bærekraft.

En kano som dette er en verdifull eiendom. Det starter med at din farfar finner et rett og fint tre som kan bli en båt og så kjøper ha det treet. Så passer din far på treet til du overtar. Når tiden er moden kaller du sammen landsbyen til dugnad og treet felles og hules ut til en praktisk, stor og vakker båt.

Beyo 4_edited.png
bbbb.jpg
20220519_110453 – Kopi_edited.jpg

Rektor
Skolens rektor og pedagogiske leder er Ramadan Kouni Kana. Ramadan er vokst opp i Maïrom og kjenner folket og kulturen godt, han har et stort nettverk og stort engasjement i forhold til at barna skal få en utdanning. Han er utdannet lærer og har drevet en systue i hovedstaden.

I september flyttet han og familien til Mairom, og fra 01. september ble han skolens rektor. Han er skolens pedagogiske leder og organiserer skolens drift.

I uke 37 2022 reiste Ramadan på ein informasjonsreise til de 12 landsbyene i skolens målområde. Les mer om reisen på vår facebookside.

IMG-20211121-WA0001.jpg
WhatsApp Image 2022-09-17 at 10.12.16.jpeg
WhatsApp Image 2022-09-17 at 10.25.15.jpeg
Ndoumabé 1.jpeg
432935151_25426317156981728_5538808772238923742_n_edited.png

Vår flotte lærerstab i Mairom foran det nyåpnede biblioteket. En flott og dyktig gjeng som underviser opp til 50 elever per klasse. Foran rektor Ramadans assistent som hjelper han med administrativt arbeid og opplæring i data. Vi har også fire dyktige lærere på våre satelittskoler.

278691468_292274726415646_2273308075292465295_n.jpg

Skoleprosjektet er er politisk og religiøst uavhengig. Dette er et viktig prinsipp for Our Children Learning. Skolen i Maïrom skal være for alle. 
Prosjektet er fundamentert i FNs bæremål 

 

bottom of page