top of page

Nær 900 barn går nå på skole i Kokaga

Eksempel23.JPG

Vanskelig å finne den rette julegaven? Hvorfor ikke gi skolegang til til et barn i Tsjad? 250 kroner er nok til å dekke alle kostnader i et helt år for en elev ved OCL's skole i Mairoum. Barna er Tsjads fremtid, og fremtiden er lysere hvis barna lærer å lese.

Gir du et gavekort på 125 kroner så dekker det et halvt år skolegang.


Bestill en julegave med mening ved å klikke deg inn på vår gaveside. Giver vil få tilsendt gavekort i posten eller på epost.

OurChildrenLearning1024_1_edited.jpg
Over 900 barn har fått skolegang og rent vann

Our Children Learning er en organisasjon som ble stiftet februar 2021 og har hatt som formål å bygge og drive skoler i området hvor initiativtaker Ousmane Kabo hadde sin oppvekst, Kokaga i Tsjad. Dette er et område der det ikke var skole og analfabetismen var langt over 90%. Vår hovedskole i Mairom ble hovedsaklig bygd på dugnad av lokalbefolkningen under dyktig ledelse av byggeleder Moustapha Kabo. De brukte omtrent fem måneder på byggingen og den sto ferdig i juni 2022. Den store åpningsfesten var den 15. oktober samme år (se lenger nede på siden). Nå går det omtrent 600 elever på denne skolen fordelt på 9 klasserom med totalt 13 lærere og en skolevakt. Skolens rektor er Ramadan Kouni Kana. Han og lærere har lagt ned et betydelig arbeid med å drifte skolen.

Skolekretsen i Kokaga har også hatt provisoriske skoler med fire lærere og omtrent 300 1. og 2. klassinger som når de blir gamle nok skal begynne på hovedskolen i Mairom. Our Children Learning har hatt som mål at disse barna også skulle få tilgang til rent vann og et permanent skolebygg.

Takket være rause gaver fra Anna Jebsens Minde stiftelse så får nå barna på disse "satelittskolene" et likeverdig tilbud som de som går på hovedskolen. Skolebyggene i landsbyene Gangoli, Balinka og Khogo ble ferdigbygget i april og mai 2023 med hjelp av en murer og lokalbefolkningens dugnad. I alle tre landsbyene har det også blitt bygget brønner slik at barna nå har fått tilgang til rent helsebringende vann som vil gi barna bedre læremuligheter. Det ble i tillegg også bygget brønn i landsbyen Ndoumabe. 

Ousmane reiste i oktober 2023 til Kokaga for å følge opp prosjektet. Mens Ousmane var i Tsjad så kom det inn gaver fra to bursdagsjubilanter, Rotary, Arna speidergruppe, M Vest Energy og en rekke andre gaver fra privatpersoner gjorde at Ousmane sammen med lokalbefolkningen kunne sette i gang med å bygge to ekstra klasserom på skolen i Mairom, lage og sette opp basketkurver, fotballmål og handballmål, i tillegg til at brønn ble laget i landsbyen Kissinga.

I år som i fjor så bidro lokalbefolkningens innsats til at byggeprosjektene er ferdig før den viktige regntiden setter inn.

 

OUR CHILDREN LEARNING HAR NÅDD MÅLET OM SKOLEBYGG OG RENT VANN TIL 900 BARN

Våre rause givere har gjort at Our Children Learning har kunne gjøre disse viktige investeringene i bygg og brønner for barna. I tillegg så finansierer organisasjonen nå lønningene til en rektor og totalt 18 lærere. Vi trenger din hjelp og støtte for å kunne drifte og utvikle skolen videre. Du kan gi en gave eller bli fast giver på vår gaveside.

 

 

350123143_1083977576323333_1478893378791019443_n_edited.jpg
Bilde fra Ousmane (6).jpg

I forbindelse med byggingen av satelittskolene så ble det også bygget tre brønner, pluss en i landsbyen Ndoumabe. Alt finansiert av Anna Jebsens Minde Stiftelse, i tillegg til bidrag fra Grafisk Digital, Aktiv Omsorg Vest og et bursdagsselskap. I oktober 2023 ble det også bygget en brønn i Kiisinga, finansiert av M Vest Energy. Det ble også bygget en brønn i Mairom i januar 2022. Flere tusen i Kokaga har for første gang tilgang til rent helsebringende vann.

På bildet ser en hovedskolen i prosjektet. Den ligger i landsbyen Mairom. Den ble bygd hovedsaklig på dugnad de første månedene i 2022. Her går det 600 elever.

Prosjektkart.JPG

Her er vårt prosjektområde med alle våre skoler og brønner markert med røde piler. Kartet er tegnet av Jarle Lysebo som er nestleder i OCL sitt styre. Her kan du lese mer om prosessen med å kartlegge Kokaga.

I videoen nedenfor hører du lyden av glade mennesker og nyåpnet skole. Hele 2000 mennesker var samlet for å feire åpningen av skolen i Mairom. Ousmane var selvfølgelig tilstede på festen. Mat og drikke ble servert, og det skulle også feires at elektrisk belysning for første gang fantes i området. 17. oktober 2022 var første skoledag, over 600 elever møtte opp. På mange måter er store deler av Ousmanes drøm realisert. 

 

Ousmane kommer opprinnelig fra Tsjad. Hans far vokste opp i Maïrom, en liten landsby i Tsjad. Han var den første i Maïrom som fikk seg en utdannelse, og dermed også lønnet arbeid. Han så verdien av kunnskap og sørget for at Ousmane og hans søsken fikk utdannelse. Ousmane studerte i Den Sentral­afrikanske Republikk, og på grunn av den politiske situasjonen måtte han flykte. De siste 20 årene har han og konen Ursula bodd i Arna med sine barn. Hans mål har vært å gi Tunyafolket den utdannelse som han ser er så viktig.

Ousmane har vært en nøkkelperson gjennom hele prosjektet. Han har både veiledet og motivert. Uten et så sterkt engasjement for skole og utdanning, ville ikke prosjektet ha kommet i havn. Det er flere ting som enda må på plass. Vi setter stor pris på bidrag!

ÅPNINGSFEST OG SKOLESTART!

ousmane 17.mai.jpeg

Ousmane feiret 17. mai i Mairom i 2022. Her planla han med lokale støttespiller det videre arbeid med skolen i Tsjad

bottom of page