top of page
VÅRE PROSJEKTER I 2024

I 2024 har vi flere nye prosjekter vi realiserer. Dersom du ønsker å lese mer om prosjektene kan du klikke deg inn på de enkelte sidene nedenfor. Progresjon blir oppdatert.

OVER 900 BARN HAR FÅTT TILGANG TIL SKOLEGANG OG RENT VANN

Our Children Learning er en organisasjon som ble stiftet februar 2021 og har hatt som formål å bygge og drive skoler i området hvor initiativtaker Ousmane Kabo hadde sin oppvekst, Kokaga i Tsjad. Dette er et område der det ikke var skole og analfabetismen var langt over 90%. Vår hovedskole i Mairom ble hovedsaklig bygd på dugnad av lokalbefolkningen under dyktig ledelse av byggeleder Moustapha Kabo. De brukte omtrent fem måneder på byggingen og den sto ferdig i juni 2022. Den store åpningsfesten var den 15. oktober samme år (se lenger nede på siden). Nå går det omtrent 600 elever på denne skolen fordelt på 9 klasserom med totalt 13 lærere og en skolevakt. Skolens rektor er Ramadan Kouni Kana. Han og lærere har lagt ned et betydelig arbeid med å drifte skolen.

Prosjektkart.JPG

Her er vårt prosjektområde med alle våre skoler og brønner markert med røde piler. Kartet er tegnet av Jarle Lysebo som er nestleder i OCL sitt styre. Her kan du lese mer om prosessen med å kartlegge Kokaga.

I forbindelse med byggingen av satelittskolene for omtrent 300 elever i så ble det også bygget tre brønner, pluss en i landsbyen Ndoumabe. Alt finansiert av Anna Jebsens Minde Stiftelse, i tillegg til bidrag fra Grafisk Digital, Aktiv Omsorg Vest og et bursdagsselskap. Oktober - 23 ble det også bygget en brønn i Kissinga, og mars - 24 to brønner i hhv Molguidi og Laloumban Kohn. Disse tre ble finansiert av M Vest Energy. Det ble også bygget en brønn i Mairom i januar 2022. Flere tusen i Kokaga har for første gang tilgang til rent helsebringende vann. Følg våre prosjekter i 2024 her

350123143_1083977576323333_1478893378791019443_n_edited.jpg

Skolekretsen i Kokaga har også hatt provisoriske skoler med fire lærere og omtrent 300 1. og 2. klassinger som når de blir gamle nok skal begynne på hovedskolen i Mairom. Our Children Learning har hatt som mål at disse barna også skulle få tilgang til rent vann og et permanent skolebygg. Takket være rause gaver fra Anna Jebsens Minde stiftelse så får nå barna på disse "satelittskolene" et likeverdig tilbud som de som går på hovedskolen. Skolebyggene i landsbyene Gangoli, Balinka og Khogo ble ferdigbygget i april og mai 2023 med hjelp av en murer og lokalbefolkningens dugnad.

ÅPNINGSFEST OG SKOLESTART!

I videoen hører du lyden av glade mennesker og nyåpnet skole. Hele 2000 mennesker var samlet for å feire åpningen av skolen i Mairom. Ousmane var selvfølgelig tilstede på festen. Mat og drikke ble servert, og det skulle også feires at elektrisk belysning for første gang fantes i området. 17. oktober 2022 var første skoledag, over 600 elever møtte opp. På mange måter er store deler av Ousmanes drøm realisert.

bottom of page