top of page
To nye brønner   

22. mars er verdens vanndag, og da passer det godt å åpne to nye brønner i Kokaga, i landsbyene Mologuidi og  Laloumban Kohn. Begge brønnene er finansiert av M Vest Energy. Tusen takk!

 

Å få rent vann er en merkedag og revolusjon for menneskene i de ulike landsbyer i Kokaga. Før det nå i området er bygget ni brønner ble vannet hentet fra forurensete elver og vann som ofte var en kilde for sykdommer.  

Under Tsjad ligger det betydelige vannreservoarer med grunnvann. Det er fra disse reservoarene rent vann nå blir hentet opp og dette gir et godt bidrag til bedret helse for både folk og dyr. Det rene vannet blir også brukt til å dyrke opp grønnsakshager, noe som bidrar til økt matproduksjon i et område med stor fattigdom. 

Et mål med vannprosjektet er og å bygge kompetanse hos lokalbefolkningen for å kunne vedlikeholde og bygge nye brønner, derfor deltar lokale sammen med innleide eksterne fagfolk når en ny brønn bygges.

433143888_427035970004228_3814222402230307801_n.jpg

Boringen av brønn i landsbyen Laloumban Kohn startet 21. mars. Dagen etter, på verdens vanndag, ble siste hand på verket lagt. Festen kunne begynne!

49d9690f-6788-45fe-b5e6-b3ea8171f586_edited.jpg
433185889_25426319070314870_3501080606187013101_n.jpg

Ved brønnene i Mologuidi og Laloumban Kohn er det satt opp skilt i forbindelse med åpning av brønnene.

Innleide fagfolk sammen med lokalbefolkningen bygger brønn. 

Det bygges og samhold og ny kompetanse som kan overføres på så mange fagfelt.

bottom of page