top of page

Å bygge skole - stein på stein

Gjennom Tsjad renner det en stor elv som heter Shari som munner ut i Lake Chad. Maïrom og de andre landsbyene i prosjektområdet vårt ligger langs Shari på den nordøstlige bredden. På andre siden av elven ligger nasjonalparken Manda. Skoleprosjektet vårt har fått tillatelse til å hente elvestein til betongblandingen fra den andre siden. Men det er langt over til den andre siden og eneste mulighet de har for å komme dit er med kano. Steinene de skal hente ligger ikke bare og venter på å bli spadd om bord i båtene – nei, de må sile all elvesanden og skille sand og stein. Så bærer de steinen på hodet ned til båtene som padles over til andre siden hvor de på nytt bærer steinen på hodet opp fra elvebredden til stedet der lastebilen kan komme og kjøre steine til skoletomten – når de bare har spadd den opp på lasteplanet. Kvinnene som jobber med dette får en avtalt sum med penger for hver fulle oljetønne med stein. Til nå har de samlet og fraktet over 600 oljefat med stein. Det er ca 180.000 kg. stein, og de skal samle mer. De samler sand også, men det blir regnet som ubetalt dugnadsarbeid.

For hvert oljefat (200 liter) med stein koster det oss 60 norske kroner inkludert lastebiltransporten. Hvor mange slike fulle oljefat har du råd til å støtte Kvinnene i Maïrom med? Du kan gi gaven på ocl.lojal.no

4_edited.jpg

Se godt på bildet. Kvinnen som bærer en tung bør med stein når sola står høyt på skyfri himmel og skyggen er kort. Båten som ligger der er gammel og har knekt i to, men den er reparert med et par tilhuggete bord på tvers så den kan brukes en stund til. En ung gutt er på vei om bord i en båt for å padle den over til andre siden.

44_edited.jpg

Vannet i denne elven har vært drikkevannet til mange i Maïrom helt til den nye brønnen sto ferdig i januar. Det har årsak til mye sykdom og høy dødelighet.

444_edited.jpg

En kano som dette er en verdifull eiendom. Det starter med at din farfar finner et rett og fint tre som kan bli en båt og så kjøper ha det treet. Så passer din far på treet til du overtar. Når tiden er moden kaller du sammen landsbyen til dugnad og treet felles og hules ut til en praktisk, stor og vakker båt.
I regntiden når elvene flommer over og veiene blir uframkommelige er båtene eneste framkomstmiddel. En av båtene var lastet med for mye stein under dugnaden og gikk til bunns – de fant den ikke igjen. Et stort tap, men den unge gutten som padlet klarte seg, for tunyaene er flinke til å svømme.Prosjektet dekker størstedelen av det økonomiske tapet for eieren.

4444_edited.jpg

Hauger med stein som ligger klar for transport på lastebil.

44444_edited_edited.jpg

Ousmane møter kvinner og barn som har en liten pause i arbeidet.

444444_edited.jpg

Det er varmt, og dugnadsgjengen tar en pause i skyggen av et tre.

4444444_edited_edited.jpg

Ousmane åpner et oljefat for å bruke det som «200-litermål» for stein.

44444444_edited.jpg

I disse fine hvitmalte husene holder skogvokterne til. De har vanligvis overtaket på befolkningen som ikke kan administrasjonsspråket og heller ikke kan lese. Skogvokterne er bevæpnet og har makta. Nå vil de hindre at vi henter stein på den andre elvebredden, men Ousmane og advokaten Nassar møter dem og har med tillatelsen. Vokterne ønsker penger, men de kommer til enighet. Hvis befolkningen spør vokterne om hjelp med arbeidet så skal de få betalt – ellers ikke. De samme vokterne stoppet huggingen av trær der selve skolebygget skal stå. Det førte til utsatt brønnboring, men advokaten var god å ha også her.

Hodeskallen til en flodhest ligger i forgrunnen på bildet.

444444444.jpg

På nettsiden https://ocl.lojal.no har du mulighet til å støtte prosjektet. Vi gleder oss over at stadig flere registrerer seg for fast givertjeneste der. Du kan når som helst stoppe givertjenesten igjen, eller vi kan gjøre det for deg.
Bedrifter som ønsker å støtte oss kan registrere seg på https://forms.gle/H9t5HgsKBqTWBqYq7 eller kontakte Ousmane på tlf. 95019174 eller Jarle på 95873344

bottom of page