top of page

YTRE ARNA SANITETSFOREINING FINANSIERER UTDANNING AV HELSESØSTER


Dailongo Dadjour som er fra Mairom går på treårig utdanning som helsesykepleier etter har bestått opptaksprøven ved den katolske sykepleieskolen i Sahr. 

Vi ønsker å gi et godt helsetilbud til barna og de unge ved skolen vår i Mairom. Dailongo som bor i Mairom med mann og 2 barn er den eneste i hele vårt prosjektområde med 7000 innbyggere som har fullført videregående skole og som dermed er kvalifisert til å ta videre utdannelse. Dailongo fikk tilbudet etter at denne muligheten var drøftet med Dailongo og hennes mann. Det er ikke en selvfølge, ja det er nesten utenkelig, at en kvinne i dette område som har giftet seg og fått barn skal kunne gå videre på en yrkesrettet utdannelse.

OCL er takknemlig for det gode samarbeidet med Ytre Arna sanitetsforening som finansierer Dailongos utdannelse.

Når Dailongo er ferdig utdannet vil hun få jobb som helsesøster, lærer og nestleder ved skolen vår i Mairom.

20220510_084007.jpg

Ousmane og Dailongo Dadjour

bottom of page