top of page

I Norge kaller vi det dugnad, Tunya-folket kaller det horom

Skolen og alle tilhørende bygg/brønn ble ferdigstil første halvdel av 2022. Dette ble i hovedsak utført av lokalbefolkningen i skolens målområde, med finansiering av givere til Our Childrens Learning. I byggeperioden av brønn, vokterbolig, skole og toalettbygg så var det under byggeleder Moustapha mellom ti og femti personer til stede hver dag på horom. Om ein regner om dugnadstimene i norsk målestokk så vil denne innsatsen beløpe seg flere millioner kroner. På bildet så ser du eksempel på at horom er en godt innarbeidet bit av kulturen der skolen er bygd, vi ser naboer som møtes for i fellesskap bygge en bolig. Hele prosjektet er basert på at lokalbefolkningen i stor grad skal bistå med byggingen og driften av skolen, og på denne måten få et eiedomsforhold til skolen. På denne siden finner du et brev til lokalbefolkningen fra Ousmans, skrevet i november 2002, og bilder av horominnsatsen.

bilde ocl 1.png

Horom nr 2  /  Informasjonsbrev nr 2:  Sammen og gjennom dugnad kan vi klare dette. 

Sendt til Mairom i slutten av november 2021

Som dere vet, er vi inne i planleggingsfasen av skoleprosjektet vårt. Det er mye som skjer og mye vi må ta tak i. Dere er en viktig del av prosjektet som vi er avhengig av. For å lykkes må dere bli informert om hva som skjer og hvor vi er i planleggingsprosessen. 

Jeg ønsker derfor å gi dere litt informasjon om det som skjer, både i Tsjad men også i Norge. 

Men først, vil jeg bare si et par ting. Vi er stolte av å være tunyaer, stolte av vår kultur og våre tradisjoner. Derfor er hovedmålet med prosjektet å beskytte disse verdiene som er våre og som vi identifiserer oss med. Disse verdiene som gjør oss stolte, hvis de ikke opprettholdes, risikerer å forsvinne og stoltheten med. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å prøve å jobbe sammen, dere fra lokalsamfunn i prosjektområdet og oss som arbeider med prosjektet i Norge, for å skape en symbiose mellom kultur, tradisjoner og skolegang. Vi ønsker at dere som bærerne av våre tradisjoner, og dermed sikrer vår eksistens, skal kunne ha mulighet til å leve bedre, lengre og opprettholde våre verdier og dermed gi mening til livet, til vårt liv. 

 

Når det i landsbyene våre er det veldig få som kan lese og skrive, så kan dette skape utfordringer for vår eksistens som folkegruppe. For ikke lenge siden spurte jeg noen i trettiårene fra en av landsbyene våre om fødselsdato til barnet hans. Han begynte å lete i minnet hans om når noen av hans nære døde, det året det var dårlig avling på grunn av for lite regn, året de laget kanoen til x osv. Det er trist at i dag, når et tun som bærer våre verdier og tradisjoner dør, går den med hele biblioteket vårt.  Hvordan skal vi noen gang kunne skrive historien vår. Er det mulig å endre denne situasjonen kan en lure på? Noen vil si nei, fordi det er slik det er med oss.  Andre vil si at det er mulig, men samtidig lurer på hvordan det er mulig å kunne gjøre noe med det.

 

Vi er blant dem som mener det er mulig å gjøre noe. Ja, det er mulig å få flere til klare å lese og skrive å lese og skrive for å dyrke annerledes, lese og skrive for fiske annerledes, lese og skrive for å bygge huset ditt annerledes og gjøre det mer bærekraftig, lese og skrive for å vite hvordan du skal orientere deg i tid, lese og skrive for å utvikle deg, ta vare på hans helsen og familien din, lese og skrive for å være med å bestemme hvordan du og dine vil ha det. Lese og skrive for å beskytte våre verdier og tradisjoner, for å opprettholde dem og for å kunne skrive historien vår slik at bibliotekene våre aldri mer forsvinner uten å bli nedskrevet. Lese og skrive for å innse at du har alt du trenger for å ha det godt der du er og at skolen er den beste måten å oppnå det på.

 

Hvor er vi i prosjektet nå?

  1. I Tsjad: Vi har fått vedtak som godkjenner tildeling av skoletomten.

Søknad om skolen og skoleledelse er forhåndsgodkjent og under videre behandling.

Prosjektgruppen jobber fortsatt med planleggingen og så snart fremdriftsplan er klar vil vi møte dere for å gi dere nærmere informasjon og samtidig utforme og organisere samarbeid- og dugnadsplan.  

Det bli satt i gang den første delen av prosjektet så snart vi har alt på plass. Det skal bores vann og bygge et system for å pumpe vannet. 

2. I Norge

  1. Organisasjonen jobber med å bli ferdig med nettsiden og andre informasjonskanaler som vi skal bruke for å informere våre givere. Vi jobber og med planleggingen av prosjektet sammen med prosjektgruppen i Sarh.

6666666_edited.jpg
4_edited.jpg
555_edited.jpg
20220519_091242 – Kopi.jpg
13_edited.jpg
20220519_100529_edited.jpg
bottom of page