top of page

Mustafa - Vår byggeleder

Å bygge huset sitt på sand er ikke lurt, har vi lært. Men hva gjør du da når huset skal bygges så nær ørkenen Sahara. Det finnes heldigvis løsninger for det også. Mustafa, vår prosjektleder er sivilingeniør og har bygget skole for Unicef. Mustafa kan dette. Han har tegnet både skole, vanntårn og vokterbolig.

Mustafa er for tiden eneste lønnete person i vårt skoleprosjekt, all annen innsats er dugnadsbasert både i Tsjad og i Norge. Men Mustafa er verdt hver en krone og vi er utrolig heldig som har fått tak i en så kompetent prosjektleder som attpåtil er fra tunyafolket. Tenk over om du har råd til å dekke en månedslønn på ca. kr. 4.500,- for Mustafa. Eller en halv månedslønn. Da kan du sette det rett inn på vår konto 1506.65.58549 (Our Children Learning) og merk gjerne innbetalingen med «lønn til Mustafa».

5_edited.jpg

Mustafa (sivilingeniør og byggeleder) står til høyre i bildet. Tegningene studeres.

55_edited.jpg

Her har de markert hvor vanntårnet skal stå.

555_edited.jpg

Så graves alle hullene for hånd. Både barn og voksne bidrar.

5555_edited.jpg

Å grave et hull i denne steinharde jorda tar ca. 8 timer. Bare gravingen alene utgjør 500 dugnadstimer i skoleprosjektet.

Ousmane møter kvinner og barn som har en liten pause i arbeidet.

555555.jpg

Så forskales det for en betongsåle i bunn og det armeres for søyler som skal stå på sålene.

5555555.jpg

Jorda legges tilbake og stampes godt. Søylene stikker opp av jorda og utgjør starten på et vanntårn. (Chatau d’eau).

55555555.jpg

Samme prinsippet brukte de for vokterboligen og det samme skal de gjøre for den 60 meter lange skolen og da må de grave mer enn 40-50 dype hull for betongsålene. Romindelingen og antall betongsåler er endret litt etter at denne tegningen ble laget. Når det er gjort på denne måten så skal det tåle at den flomstore elven noen ganger kan gå helt opp til grunnmurene.

bottom of page