top of page

Prosjektes faser

 

Ousmane Kabo har lagt ned et betydelig arbeid sammen med våre samarbeidspartnere i Tsjad for å få på plass egnet tomt, plantegninger og alle godkjenninger fra lokale og sentrale myndigheter for bygging og drift av skolen. Vi har fått alle godkjenninger på plass og det er nå tid for å fysisk realisere Ousmans store drøm, som er å bygge en skole til barna i kantonen Kokaga i Tsjad.

 

Halvbror til Ousmane, byggingeniør Mustafa Adji Kabo, kom 10. november tilbake til Mairom etter å ha jobbet sammen med Unicef for å bygge en skole helt sør i Tsjad. Mustafa er ansatt som prosjektleder for skolen i Mairom, og sammen med Ousmane jobber de med å lage et budsjett for prosjektet og logistikk for byggingen.​ Per nå er vi godt i rute

På denne siden vil vi presentere en oversikt over de ulike byggetrinn frem til ferdigstillelse av skolen. Vi vil også gjennom denne siden og vår Facebookside holde dere oppdatert med progresjon, eventuelle endringer i planer og måloppnåelse. 

Måloppnåelse forutsetter hvor fort vi får finansiert delprosjektene og at byggeprosessen i Tsjad går som planlagt. Sannsynligvis vil vi møte på utfordringer underveis som vil påvirke prosjektets progresjon, men utfordringer er til for å løses.

skole perspektiv.jpg

Hovedmål - I løpet av 2022 ferdigstille skolen og starte undervisning.

Veien til målet:

 


Fase 1: Skolens brønn - Byggestart desember 2021 

Skolens brønn ble fullfinansiert 23.12.21
Brønnen ble ferdigstilt 19.01.22 (Video)

Det første prosjektet som skulle realiseres var byggingen av en brønn på tomten. Denne skal bidra til at de som deltar i byggeprosjektet har rent vann å drikke og til matlaging. Vannet skal også brukes i arbeidet med å lage grunnmur til skolebygningen. Brønnen vil også være essensiell når skolen er ferdigbygget, som bidragsyter til et knapphetsgode, nemlig rent vann til ansatte og elever. Foruten å bruke vann til drikke, matlaging og det sanitære på skolen, så er planen at det skal brukes til å dyrke ulike matplanter på skoleområdet. Det som produseres på disse jordlappene vil i fremtiden forhåpentligvis gi barna læring om dyrking og være et godt supplement til elevenes kosthold. Brønnen er bygget med solcellepanel som skal bidra til å pumpe opp vann.

 

Ousmane reiste i starten av januar til Mairom og sammen med Mustafa, entrepenør og lokalbefolkningen ble brønnen ferdigstilt 19.01, 12 dager før målsetting. I forbindelse med byggingen ble det arrangert stor fest med lokalbefolkningen. Les mer om byggingen og festen (video). Byggingen av brønnen er fullfinansiert gjennom gaver fra bedrifter og mange private givere. Brønnen vil bli en viktig ren vannressurs for folk i et område der rent vann er en mangelvare.

Ona Holding AS har gitt kr. 31.500,- til brønnen.

Fase 2: Klargjøring tomt, bygging av vokterbolig/lager og innkjøp av utstyr og materialer - Start desember 2021


Mustafa har hatt besiktelse av tomt og har kartlagt hva som må gjøres av forberedende arbeid, som fjerning av trær, gress og planering av grunnen skolen skal stå på. I denne fasen vil det bygges en vokterbolig for brønnen, som og vil fungere som lager i byggeperioden. Mustafa og en lokal dugnads(horom)gjeng har ryddet tomten slik at en kan starte byggingen av grunnmur.

Ousmane og Mustafa satte opp liste over material og verktøy som trengtes for å komme i gang med grunnarbeidet på tomten. Våre givere kunne finansiere disse ved å gi meningsfulle julegave til venner og familie. Mange benyttet seg av dette, og det lå virtuelle murstein, spader og strømaggregater under norske juletrær i fjor. 

Nå samler vi inn til innkjøp av murstein og sement. Det er den største enkeltkostnaden i prosjektet (link).

Om dere kjenner til bedrifter, organisasjoner, skoler med mer som ønsker å støtte oss, så tips oss gjerne. 

Mairom med tomt.JPG
Verktøy ble fullfinansiert 25.12.21
272906164_242224731420646_4085013885219836052_n.jpg
272956185_242225024753950_6021314316516231235_n.jpg

Det røde området er skoletomten. Tomten er førti mål stor.

Innkjøpte materialer, utstyr/verktøy og mursteiner til vokterboligen til brønnen, . 

Innkjøpt sement.

Fase 3: - Byggestart skolebygg - Februar 2022 
 

I juni hvert år starter vanligvis regntiden i området. Nå er det tørkeperiode og det er derfor gunstig det neste halvår å få på plass mest mulig av grunnmur og selve bygget. Styret og våre samarbeidspartnere i Tsjad har ambisjoner om at sammen med foreldre og andre frivillige få på plass grunnmur, og komt langt med selve byggverket til regntiden setter inn. I januar og februar samlet lokalbefolkningen sammen sand og stein på den motsatte side av den lokale elven, dette ble fraktet over i selvlagede kanoer og deretter fraktet med lastebil til skoleområdet. Stein og grus til skolen er dermed på plass.

De neste månedene vil styret ha stort fokus på å rekruttere givere, private og bedrifter, slik at vi kan igangsette byggingen så snart som mulig. Vi er takknemlig for alle gaver, store og små.

Fase 4: - Ferdigstillelse skolebygg innvendig og utvendig - sommer/høst/vinter 2022

Om vi har fått finansiering på plass så er planen å fullføre det ytre bygg når regntiden er over. Deretter er det tid for å innrede bygget, og kjøpe inn inventar og skoleutstyr. Dette skjer i samarbeid med Mustafa og vår rektor Ramadan. Ramadan vil i denne perioden være nøkkelperson i forhold til å legge til rette for de barna som kan starte på skole. Han vil i samarbeid med styret ansette lærerkrefter lokalt, kjøpe inn egnet skoleinventar og undervisningsmateriale. 

Fase 5: - Drift skole - januar 2023 

bottom of page